ลุ่มน้ำตันต่อวัน

เครือข่ายลุ่มน้ำชี

· ยกเลิกพ ร บ น้ำ เมื่อเวลา น วันที่ 8 มกราคม ที่ศูนย์พิทักษ์สิทธิการจัดการทรัพยากรชุมชนลุ่มน้ำชีตอนล่าง ต โพนเมือง อ อาจสามารถ จ ร้อยเอ็ด นาย

Online service

โครงการผันน้ำยวม 70 000

· โครงการผันน้ำยวม 70 000 ล้าน แก้ปัญหาน้ำลุ่มเจ้าพระยาหรือทำลายป่าต้นน้ำ

Online service

ปลูกปาล์มระบบ น้ำหยด

· ปลูกปาล์มระบบ น้ำหยด ผลผลิตสูง ต่อลมหายใจคนลุ่มน้ำ ตาปี พุมดวง โดย สุรัตน์ อัตตะ

Online service

1 พฤษภาคม เริ่มส่งน้ำ

การบริหารจัดการน้ำ ตามแผนปรับปฏิทินการเพาะปลูก เพื่อลดผลกระทบจาก

Online service

สุดยอดสายพันธุ์หญ้า

· หญ้าแพงโกล่า เป็นหญ้าที่มีลำต้นเล็ก และทนน้ำท่วมขังได้ดี ให้เลือกปลูกได้ทั้งที่ลุ่มและที่ดอน ถ้าเป็นที่ลุ่ม ให้เตรียมดินแบบนาหว่านน้ำ

Online service

รักษ์แม่น้ำโขง เส้น

· ยูเอ็นโอดีซี ประเมินว่าการก่ออาชญากรรมข้ามชาติในลุ่มน้ำโขงมีมูลค่ากว่า 1 แสนล้านดอลลาร์ต่อปี โดยเชื่อว่ากว่า 9 000 ล้านเ

Online service

วิเคราะห์ วิวาทะ

· ส่วนการประมงในโตนเลสาบ ประเทศเขมรซึ่งเป็นทะเลสาบใหญ่สุดในอาเซียน คาดกันว่าปีนี้ชาวประมงจะจับปลาได้น้อยลงกว่าเดิมราว 1 แสนตัน จากเดิมเมื่อปีที่แล้วเคยจับได้ 360 000 ตัน

Online service

ทส พัฒนาสิ่งแวดล้อม

ทส สรุปความก้าวหน้าการพัฒนาสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำปากพนังอัน

Online service

ฟักทอง พืชเศรษฐกิจ

· พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง นับเป็นหนึ่ง ผลิตประมาณ 4 8 ตันขึ้นไปต่อ โต จะปรับให้น้ำทุก 2 3 วัน ตามสภาวะอากาศ ส่วน

Online service

ข้อมูลด้านการผลิตพืช

เมตริกตันต่อวัน กำลังการผลิต 60 300 เมตริกตันต่อวัน กำลังการผลิต 5 60 เมตริกตันต่อวัน โรง แห่ง ต่างประเทศ เมืองชัยนาท 2 5 2 9 4

Online service

ศูนย์ข้อมูลและวิจัย

ศูนย์ข้อมูลและวิจัยเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม อีกครั้งหนึ่ง ในวงเงิน ๒๐๐ บาทต่อตัน หรือ ๒ ๖๗ บาทต่อ

Online service

ปิดฟันหลอขนส่งลุ่ม

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 สถาบันลุ่มน้ำโขง Mekong Institute ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาเอเชีย ADB Institute และ องค์การพัฒนาความร่วมือด้านเศรษฐกิจ Organization for Economic Co operation and Development จัด

Online service

ปลูกหญ้าเลี้ยงวัว

สภาพพื้นที่ลุ่ม มีระบบน้ำ ตัดให้สัตว์กิน แนะนำ แห้ง ตันต่อ เงิน 15 บาทต่อวัน หรือ 75 บาทต่อวัน เมื่อครบ

Online service

อธิบดี พด ติดตามงาน

· อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ติดตามงานการพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน หลังที่ดินถูกชะล้างมากกว่า 5 ตันต่อปี เนื่องจากที่มีความลาด

Online service

ลุ่มน้ำโขง Google Search

ลุ่มน้ำโขง การเกิดดินถล่มถ้าฝนตกมากกว่า 100 มิลลิเมตร/วัน ประมาณ 1 134 ไร่ และพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิด ปัญหาคุณภาพน้ำต่อ

Online service

ท่อน้ำดีตัน วิกิพีเ

ท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิด อังกฤษ Congenital biliary atresia เป็นภาวะของทารกแรกเกิดซึ่งพบไม่บ่อยนัก มีลักษณะคือท่อน้ำดีใหญ่ซึ่งระหว่างตับกับลำไส้เล็กนั้น

Online service

พิษณุโลก เตือน

· ชลประทานพิษณุโลก เตือนชาวบ้านในพื้นที่ต่ำลุ่มน้ำยมเตรียมพร้อมรับมือน้ำหลากจากแพร่ ยันจะวางแผนบริหารจัดการน้ำ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ

Online service

ข้อมูลด้านการผลิตพืช

เมตริกตันต่อวัน จำนวน 18 โรง โรงสีขนาดกลางมีกำลังการผลิต 60 300 เมตริกตันต่อวัน จำนวน 21 โรง โรงสี

Online service

ปฏิบัติการ 1511 ประเทศ

· ปฏิบัติการ 1511 ประเทศลุ่มน้ำโขง ผนึกกำลังสกัดกั้นเคมีภัณฑ์ สารตั้งต้น 2 เดือน ยึดกว่า 62 ตัน หยุดการผลิตยาบ้า 1 358 ล้านเม็ด หรือไอซ์ 32 ตันล่าสุดยึด Sodium Ethoxide กว่า ตัน

Online service

บ เกษตรลุ่มน้ำ ผลิต

· ทั้งนี้บริษัท เกษตรลุ่มน้ำ จำกัด เป็นโครงการแรกที่ได้ติดตั้งระบบผลิต cbg ขนาด 3 ตันต่อวัน และได้เริ่มดำเนินการใช้ประโยชน์ cbg ที่ผลิตได้กับรถบรรทุกของบริษัท ก๊าซ cbg ที่ผลิตให้

Online service

โครงการพัฒนาพื้นที่

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้เปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2538 ใช้งบประมาณ 15 ล้านบาท ประกอบด้วย

Online service

ลุ่มน้ำโขง ศักยภาพ

ลุ่มน้ำโขง ศักยภาพทางเศรษฐกิจ คมนาคมและการท่องเที่ยว ดร สุรศักดิ์ ราษี วิทยาลัยเทคนิคเลย แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติสายหลักแห่งภูมิภาค

Online service

ความร่วมมือปราบปราม

ความร่วมมือปราบปรามยาเสพติด มหาอำนาจ กับปัญหาในลุ่มน้ำโขง 26 มิถุนายน พ ศ 2563 เวลา 00 01 น 562 557

Online service

คำชี้แจงของ

· คำชี้แจงของเครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง ต่อคำแถลงของโฆษกสถาน 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง มีคำ ถึง 20 000 ตัน

Online service